0

NJPW 47th Anniversary Show

NRAction195 min

Ten Man Tag Team Match BULLET CLUB (Bad Luck Fale, Chase Owens, Hikuleo, Tama Tonga & Tanga Loa) (w/Jado) vs. Ayato Yoshida, Ren Narita, Shota Umino, Togi Makabe & Toru Yano Tag Team Match Tomohiro Ishii & YOSHI-HASHI vs. Toa Henare & Yuji Nagata Ten Man Tag Team Match Dragon Lee, Ryusuke Taguchi, Satoshi Kojima, Tiger Mask & Tomoaki Honma vs. Suzuki-gun (El Desperado, Minoru Suzuki, Taichi, TAKA Michinoku & Yoshinobu Kanemaru) IWGP Junior Heavyweight Tag Team Title Match Los ...

Related Movies